24
Hrs

 Contact Us 聯絡

熱線電話

名人郵輪

名人郵輪

Celebrity Cruises

葡萄牙里斯本
航線:
西歐
出航日期: 2022-04-15 (Fri)
--

需要建議或幫助嗎?

我們的郵輪團隊可以為您提供幫助:

  • 預訂多個或相鄰的客艙
  • 為你推介適合你的郵輪假期
  • 免費幫你預留船艙24小時
  • Future Cruise Credit (FCC)
Whatsapp或致電我們: +852 2804 1188
西班牙巴塞羅那
航線:
地中海東歐西歐
出航日期: 2022-04-24 (Sun)
--
BLQ
航線:
地中海東歐西歐
出航日期: 2022-05-05 (Thu)
--
西班牙巴塞羅那
航線:
地中海東歐西歐
出航日期: 2022-05-15 (Sun)
--
BLQ
航線:
地中海東歐
出航日期: 2022-05-25 (Wed)
--
意大利威尼斯
航線:
地中海西歐
出航日期: 2022-05-26 (Thu)
--
BLQ
航線:
地中海東歐
出航日期: 2022-06-04 (Sat), 2022-06-18 (Sat)
--
意大利羅馬(CIVITAVECCHIA)
航線:
地中海東歐西歐
出航日期: 2022-06-05 (Sun), 2022-08-28 (Sun)
--
BLQ
航線:
地中海東歐
出航日期: 2022-06-11 (Sat)
--
意大利威尼斯
航線:
地中海東歐西歐
出航日期: 2022-06-12 (Sun), 2022-08-21 (Sun), 2022-09-18 (Sun)
--

 


 
金怡假期 - 顧客查詢

你想收到最新優惠信息嗎?
下一位 團費