24
Hrs

聯絡我們

熱線電話

地中海郵輪

地中海郵輪

MSC Cruises

  • {{getDeckLabel(deck)}}
突尼斯拉古萊特
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-06-20 (Thu)

需要建議或幫助嗎?

我們的郵輪團隊可以為您提供幫助:

  • 預訂多個或相鄰的客艙
  • 為你推介適合你的郵輪假期
  • 免費幫你預留船艙24小時
  • Future Cruise Credit (FCC)
Whatsapp或致電我們:  +85228041188  or LINE
意大利巴勒莫(蒙雷阿萊)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-06-21 (Fri)
意大利那不勒斯(龐貝城)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-06-22 (Sat)
意大利利沃諾(佛羅倫薩)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-23 (Sun)
意大利利沃諾(佛羅倫薩)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-23 (Sun)
意大利利沃諾(佛羅倫薩)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-06-23 (Sun)
意大利利沃諾(佛羅倫薩)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-06-23 (Sun)
法國馬賽(普羅旺斯)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-06-24 (Mon)
西班牙巴塞羅那
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-06-25 (Tue)
突尼斯拉古萊特
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-06-27 (Thu)
意大利巴勒莫(蒙雷阿萊)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-06-28 (Fri)
意大利那不勒斯(龐貝城)
航線:
西歐
出航日期: 2024-06-29 (Sat)
意大利那不勒斯(龐貝城)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-06-29 (Sat)
意大利利沃諾(佛羅倫薩)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-06-30 (Sun)
法國馬賽(普羅旺斯)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-07-01 (Mon)

 


 
下一位 團費